Giám đốc dự án khái quát những điểm đáng chú ý nhất của V.I Project

Huy Hoàng (Ban Thương hiệu & Truyền thông) đã đăng lúc 17:05 - 17.02.2023

Theo Trưởng Ban Công nghệ Thông tin Tập đoàn, Giám đốc dự án V.I Hoàng Long, Viettel Intteligence là dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước đến nay của Viettel, được triển khai trong thời gian kéo dài 31 tháng và cũng là dự án dài ngày nhất trong lịch sử Tập đoàn.

Xuyên suốt 31 tháng triển khai, V.I Project huy động gần 600 CBNV Viettel làm việc thường xuyên, cùng với đó là gần 200 chuyên gia, chuyên viên từ các đối tác KPMG Việt Nam, KPMG Ấn độ, CMC,... Qua đó, dự án đã tối ưu được gần 300 quy trình nghiệp vụ, phát triển 52 hệ thống. Về mặt đào tạo, hơn 1400 workshop, hơn 1000 đầu tài liệu, 2280 giờ đào tạo là những con số khổng lồ mà đội ngũ của V.I Project đã thực hiện.

Theo Trưởng ban Công nghệ thông tin, V.I Project giải quyết 03 mục tiêu, triển khai trên 03 ngành dọc bao gồm: Tài chính Kế toán, Tổ chức Nhân lực, Đầu tư Xây dựng. Hệ thống ERP mới của Tập đoàn được chia thành 02 nhóm công cụ chính gồm: nhóm các công cụ sẵn có trên SAP ERP và nhóm các công cụ riêng của Viettel. V.I Project được triển khai thành 05 hợp phần và các hợp phần được triển khai đồng nhất theo 05 bước: khảo sát, thiết kế, xây dựng, triển khai và hỗ trợ.

Kính mời đồng chí theo dõi các nội dung chính trong phần chia sẻ của đồng chí Giám đốc dự án tại đây:

  • 4321
  • 4

Toàn cảnh sự kiện công bố vận hành chính thức Hệ thống quản trị nguồn lực...

  • 5740
CBNV vui lòng đăng nhập để đọc nhiều nội dung hơn
Bỏ qua