Chương trình “Tôi đọc gì?” chia sẻ những cuốn sách hay do lãnh đạo, cán bộ quản lý của các cơ quan, đơn vị trong Tập đoàn giới thiệu, đăng tải trên chuyên mục Sách hay của Viettel Family. Ngoài tóm tắt nội dung, các sếp Viettel sẽ đúc kết bài học và ánh xạ những vấn đề của cuốn sách vào thực tế.