Innovative-me kích thích 'gene sáng tạo' của người VTPost

Xuân Ninh (TCT Bưu chính Viettel) đã đăng lúc 16:17 - 15.05.2024

Từ những ý tưởng ban đầu cho đến việc áp dụng công nghệ vào thực tế, cuộc thi Innovative-me là nơi mà sự sáng tạo và đổi mới không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là một tinh thần sống tại VTPost.

Theo một khảo sát nhỏ, hơn 65% CBCNV TCT Bưu chính Viettel (VTPost) chọn một trong những điều hạnh phúc nhất khi làm việc là được làm chủ, sáng tạo trong công việc của mình. Điều đó đã chứng minh được những nhà sáng tạo VTPost khao khát được làm việc, thể hiện, học hỏi, nâng cao năng lực. Họ mong muốn được làm chủ, tự quyết trong công việc của mình, và sẵn lòng chấp nhận sai lầm để học hỏi và tiến bộ. Đối với người VTPost, môi trường để mỗi cá nhân có thể tự giải phóng sức mạnh bản thân chính là môi trường hạnh phúc.

Với mong muốn thúc đẩy văn hóa đổi mới và sáng tạo của người VTPost, Innovative-me 2024 tiếp tục tìm kiếm những sáng kiến ứng dụng công nghệ trong công việc, mang lại hiệu quả về mặt kinh tế và quản trị; tiếp tục là địa chỉ để các nhà sáng tạo giới thiệu ý tưởng và tạo mạng lưới những người có cùng đam mê và tầm nhìn, giải quyết các bài toán của đơn vị, của Viettel và của xã hội.

Hướng mục tiêu tìm kiếm, tôn vinh những sáng tạo của người VTPost, cuộc thi cũng mong muốn nuôi dưỡng, khuyến khích, truyền cảm hứng cho người bưu chính Viettel phát triển những sáng tạo hữu ích, giải quyết các vấn đề nội tại và đem đến giá trị cho khách hàng và tiến tới thương mại hoá.

Chị Phạm Hồng Thanh - Phó Giám đốc TT KDCP, vinh dự được góp mặt trong vòng chung kết Innovative-me 2023 với bài dự thi về hệ thống lưu trữ và phân tích dữ liệu tập trung, chia sẻ: “Vẫn nhiều người cho rằng lĩnh vực bưu chính là một lĩnh vực khá lá truyền thống và thiên nhiều về các công việc thủ công. Tuy nhiên khi mình mới chuyển sang lĩnh vực bưu chính trong 4 tháng đã cảm thấy đây là lĩnh vực phải ứng dụng và có tiềm năng ứng dụng công nghệ rất cao. Đến nay, ý tưởng đã được hiện thực hóa một phần như là sử dụng dữ liệu thu thập để xây dựng chuyển đổi số hay là hệ thống tính lương. Mình rất tự hào vì những ý tưởng xa vời của mình được công nhận và sẽ cố gắng hơn nữa để hiện thực hóa trọn vẹn và mở rộng phạm vị ý tưởng hoạt động vận hành”.

Đối với chị Nguyễn Thị Thanh Hà - nhân viên Kế toán chi nhánh Quảng Nam, người dành giải nhì cấp Tập đoàn Innovative-me 2022 với ý tưởng "sáng tạo thời gian” và giải ba Innovative-me 2023 cấp TCT với ý tưởng “ Trạm sạc yêu thương”, chia sẻ: “Khác với năm đầu tiên tổ chức, năm thứ 2 của Innovative-me đi sâu về giải pháp công nghệ, vốn không phải là thế mạnh của mình vì vậy khó mà tìm ra ý tưởng từ việc làm phần mềm phục vụ cho công việc cho khách hàng. Tuy nhiên, điểm mạnh của mình là hiểu về nội tâm khách hàng, phụng sự cộng đồng nên mình sẽ xoáy vào đó để tạo ra sáng kiến. Vì vậy, mình không quá lo lắng cho mỗi lần tìm ý tưởng vì mục tiêu của mình là truyền cảm hứng”. 

Innovative-me cũng khuyến khích tinh thần sáng tạo, nâng cao năng suất lao động toàn tập đoàn nhờ ứng dụng thế mạnh cốt lõi là công nghệ trong công việc và hoạt động hằng ngày; tìm kiếm những sáng kiến có thể phát triển và nhân rộng trong thực tế thành sản phẩm để thương mại hóa và giúp hình thành tinh thần tự nghiên cứu, tự học và làm chủ công nghệ của người VTPost.

Khởi động từ năm 2022, Innovative-me đã thành công trong việc gìn giữ và thúc đẩy "Gen đổi mới sáng tạo" của Viettel. Sau 2 năm, Innovative-me cấp TCT tại VTPost đã nhận về hơn 100 ý tưởng. Trong đó, một số sáng kiến đã được nhân rộng trong VTPost. 

  • 535

Innovative-me 2024 đón chờ những ý tưởng 'độc nhất vô nhị'

  • 1160

VTPost khai trương tổ hợp công nghệ chia chọn hiện đại nhất

  • 9637
  • 4

Những nụ cười tại Innovative-me 2023

  • 1262
  • 1

Innovative-me kích thích 'gene sáng tạo' của người VTPost

  • 535
CBNV vui lòng đăng nhập để đọc nhiều nội dung hơn
Bỏ qua