Đoàn công tác của Viettel do Đại tá Nguyễn Anh Sơn, Phó TGĐ VTNet làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong toàn Tập đoàn.