VTK và hành trình vươn lên từ một xí nghiệp

  • 5372
  • 2

Từ một xí nghiệp khảo sát thiết kế ra đời vào năm 1995, VTK đã từng bước phát triển với nhiều dấu mốc, công trình ấn tượng trong suốt 28 năm qua và sẽ tiếp tục khẳng định mình với nhiều mục tiêu mới.

Mai Thiều (Công ty Tư vấn và Dịch vụ Viettel)
CBNV vui lòng đăng nhập để đọc nhiều nội dung hơn
Bỏ qua