Thời gian làm việc của CBNV Viettel năm 2023 như thế nào?

Huy Hoàng (Ban Truyền thông) đã đăng lúc 11:27 - 05.01.2023

Dựa vào tình hình thực tế và nhu cầu sản xuất kinh doanh, trong năm 2023, Tập đoàn tiếp tục duy trì thời gian làm việc của CBNV thuộc Công ty mẹ tương tự như năm 2022. Các đơn vị hạch toán độc lập xem xét, quyết định về thời gian làm việc cho phù hợp trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và tham khảo phương án của Công ty mẹ.

Đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc

Thời gian làm việc của CBNV là các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 các ngày trong tuần.

Đối với những công việc đặc thù, làm việc theo ca/kíp trực (chăm sóc khách hàng, vận hành hệ thống, làm theo dự án …), căn cứ vào yêu cầu thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ huy các cơ quan, đơn vị có quyền quyết định ngày đi làm, phân công lịch làm việc đối với CBNV.

Các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật lao động (thời gian làm việc bình thường không quá 8 giờ một ngày và 48 giờ trong 1 tuần) và thông báo thay đổi trước cho CBNV ít nhất 5 ngày làm việc.

OCR work 2.png

Đối với đơn vị hạch toán độc lập

Chỉ huy đơn vị xem xét, quyết định về thời gian làm việc cho phù hợp với yêu cầu tình hình thực tế trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và có tham khảo thời gian làm việc của Công ty mẹ.

Lưu ý: Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023. Các thông báo khác có nội dung về thời gian làm việc trái với Thông báo này đều bị bãi bỏ.

Tết 2023: Thêm sự động viên với CBNV gặp hoàn cảnh khó khăn

Trưởng Ban TCNL: ‘Luân chuyển toàn cầu sẽ là “dấu ấn” đáng nhớ trong sự nghiệp...

  • 3
CBNV vui lòng đăng nhập để đọc nhiều nội dung hơn
Bỏ qua