Các thị trường được tự chủ trong vấn đề bồi dưỡng trình độ cho CBNV?

Huy Hoàng (Ban Thương hiệu & Truyền thông) đã đăng lúc 18:58 - 22.02.2023

Không chỉ riêng ở Việt Nam, người Viettel ở bất cứ quốc gia nào, quốc tịch nào cũng sẽ được Tập đoàn hỗ trợ cơ chế, chính sách để học tập, nâng cao trình độ.

Tại Next Journey 2023, những thắc mắc về chính sách hỗ trợ của Tập đoàn cho CBNV học tập, nâng cao chuyên môn không chỉ đến từ những người Viettel ở trong nước mà còn đến từ cả các thị trường của Viettel. Tổng Giám đốc Natcom Nguyễn Huy Dung đặt câu hỏi cho Chủ tịch Tập đoàn về cơ chế, chính sách cho CBNV công tác tại thị trường có cơ hội đến các nước phát triển để học tập, nâng cao trình độ.

“Tôi xin đề xuất với Chủ tịch Tập đoàn cho Natcom cơ chế, chính sách để CBNV xuất sắc, cán bộ nguồn đi đào tạo tại các nước phát triển xung quanh. Về chi phí, hiện tại, Natcom hoàn toàn có thể lo được cho CBNV” Giám đốc Natcom đề xuất.

Về đề xuất này, Chủ tịch yêu cầu VTG đề cho Natcom nói riêng, các thị trường nói chung chủ động đi học tập, tìm hiểu, nâng cao trình độ theo nhu cầu và kinh phí tự có của thị trường.

Bổ sung cho ý kiến của chủ tịch, Tổng giám đốc VTG Phùng Văn Cường cho biết hiện tại các hoạt động trên hiện đang do các thị trường chủ động đề xuất và thực hiện. Chỉ khi có CBNV người Việt Nam đi học tập, các thị trường mới phải xin về VTG để làm thủ tục để CBNV đó sang nước thứ 3.

 

Toàn cảnh sự kiện công bố vận hành chính thức Hệ thống quản trị nguồn lực...

Chủ tịch Tào Đức Thắng: 'V.I là cuộc cách mạng'

Sau Next Journey: Chủ tịch Tào Đức Thắng trực tiếp trả lời 100% câu hỏi người...

Tập đoàn thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin

3 từ đồng nghiệp dành tặng Viettel Family

Viettel cam kết đưa Bệnh viện 175 là bệnh viện mẫu trong toàn quân

Ngành Văn phòng quyết tâm giữ vững 4 'cái nhất'

CBNV vui lòng đăng nhập để đọc nhiều nội dung hơn
Bỏ qua