Next Journey quay trở lại với chủ đề 'Vì Viettel - For Viettel'

Thu Hồng (Ban Thương hiệu & Truyền thông) đã đăng lúc 16:10 - 07.02.2024

Năm nay, Next Journey 2024 tiếp tục giải đáp những câu hỏi của CBNV. Chủ đề của chương trình năm nay là định hướng chiến lược, mục tiêu trọng tâm cho từng lĩnh vực và cho toàn Tập đoàn.

Bản tin Viettel Family Radio sẽ gửi đến đồng chí những nội dung quan trọng xung quanh sự kiện Next Journey 2024 - Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch – Tổng giám đốc Tập đoàn với CBNV Viettel, dự kiến diễn ra vào ngày 22/2/2024. Kính mời đồng chí theo dõi. 

  • 3440
  • 1

14h ngày 22/2: Chủ tịch Tập đoàn đối thoại với người Viettel

  • 123157
  • 21
CBNV vui lòng đăng nhập để đọc nhiều nội dung hơn
Bỏ qua