Nghị quyết về cải cách tiền lương sẽ tác động đến CBNV Viettel?

Anh Quang (Ban Tổ chức Nhân lực) đã đăng lúc 19:36 - 15.04.2024

Nghị quyết 27 về cải cách tiền lương không tác động trực tiếp đến hoạt động quản trị lương của Viettel. Quỹ lương của Tập đoàn được xác định theo kết quả sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Anh - Phòng Hạ tầng, Viettel Nghệ An đặt câu hỏi qua chương trình Next Journey 2024:

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW, đến ngày 01/07/2024, lương cán bộ công chức, viên chức tăng lên 30%. Vậy CBCNV thuộc Tập đoàn có nằm trong diện được tăng lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW không?

LDF_8681
Việc điều chỉnh lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW không tác động trực tiếp đến việc quản trị lương của Viettel.

Ban Tổ chức Nhân lực đã phản hồi băn khoăn này như sau:

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW, từ ngày 01/07/2024, Nhà nước sẽ cải cách chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Tại Tập đoàn thì việc cải cách này sẽ tác động trực tiếp đến lương bảo hiểm của các đồng chí Sỹ quan, QNCN, CNVQP.

Đối với tiền lương của khối doanh nghiệp Nhà nước, trong đó có Viettel, thì quỹ tiền lương vẫn được khoán theo kết quả SXKD. Theo đó, với quỹ lương được xác định theo kết quả SXKD đảm bảo quy định của Nhà nước, Tập đoàn sẽ phân phối tiền lương cho CBCNV phù hợp, đảm bảo tương quan nội bộ, đúng vị trí công việc, “đúng người đúng việc”.

Việc điều chỉnh lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW không tác động trực tiếp đến việc quản trị lương của Viettel. Ban Tổ chức Nhân lực sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá và kịp thời đề xuất Ban TGĐ nếu có những bất cập phát sinh.

Nếu còn các nội dung cần làm rõ, đồng chí có thể tiếp tục phản hồi tới Ban Tổ chức Nhân lực thông qua email tcnl@viettel.com.vn hoặc bình luận trực tiếp vào dưới bài viết này.

Cảm ơn các ý kiến đóng góp, sự quan tâm của đồng chí đối với Viettel.

 

  • 5525
  • 9

VTNet khai trương Data Center mới với nhiều cái 'nhất'

  • 2307
  • 7

Sếp Viettel IDC truyền 'lửa" văn hóa tới nhân viên

  • 2912
CBNV vui lòng đăng nhập để đọc nhiều nội dung hơn
Bỏ qua