TGĐ VTS nhấn mạnh vai trò lãnh đạo làm gương trong thực hành văn hóa

Ngọc Mai (TCT Giải pháp Doanh nghiệp Viettel) đã đăng lúc 14:34 - 28.03.2024

Theo người đứng đầu VTS, việc lãnh đạo trở thành tấm gương thực hành các giá trị cốt lõi sẽ tạo cảm hứng, dẫn dắt CBNV vận dụng văn hóa phù hợp, hiệu quả với bối cảnh công việc của mình.

Vừa qua, TGĐ VTS Nguyễn Mạnh Hổ đã đưa ra những chỉ đạo, định hướng triển khai nhiệm vụ phát triển văn hóa tại các cơ quan, đơn vị trong Tổng Công ty và Viettel Tỉnh/TP. Một trong những nhiệm vụ quan trọng TGĐ VTS yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động cài đặt văn hóa tại VTS năm 2024 và các năm tiếp theo. Các giá trị văn hóa Viettel sẽ chỉ là giá trị thông thường nếu người Viettel, đặc biệt người VTS không hiểu đúng, ánh xạ và gắn liền với công việc, thực tiễn.

Năm 2023, VTS đạt KPI của Tập đoàn cả 6 chỉ số văn hóa

8 giá trị cốt lõi Viettel được công bố năm 2006. Trải qua quá trình dài nghiên cứu, đánh giá, phân tích, trao đổi thống nhất nhiều lần, đến tháng 5/2023, Tập đoàn đã ban hành bộ 8 giá trị cốt lõi với những nội hàm mới về nhận thức, hành vi để phù hợp với xu thế và thực tế của Viettel.

Viettel đã bước sang giai đoạn thứ 4, mục tiêu trở thành Tập đoàn công nghệ kinh doanh toàn cầu với sứ mệnh phổ cập dịch vụ số. Chuyển dịch từ một nhà khai thác viễn thông thành nhà cung cấp dịch vụ số. Cuộc cách mạng CNTT tạo ra những thay đổi sâu rộng trên toàn thế giới, không trực tiếp ảnh hưởng đến văn hóa nhưng buộc các nhân sự tạo ra những hành vi mới để phù hợp với sự thay đổi.

Qua tình hình thực tế và các cuộc khảo sát tại Tập đoàn đã chỉ ra một số vấn đề lớn còn tồn tại, dẫn đến nguy cơ văn hóa Tập đoàn thiếu tính xuyên suốt, văn hóa của các đơn vị thành viên có thể đi lệch với tầm nhìn, sứ mệnh của Tập đoàn. Chính vì vậy, việc triển khai cài đặt văn hóa tại VTS một cách hiệu quả là một trong những nhiệm vụ cấp thiết trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Theo báo cáo kết quả triển khai khảo sát văn hóa của Ban Thương hiệu & Truyền thông Tập đoàn, năm 2023, VTS đã đạt KPI của Tập đoàn cả 6 chỉ số, là một trong 10 đơn vị đạt chỉ số văn hoá tốt so với mặt bằng chung. Cụ thể như sau: Ghi nhớ đúng và đủ 8 giá trị cốt lõi (88,5%); Tin tưởng vào sự phù hợp của bộ giá trị (73,7%); Thực hành bộ giá trị cốt lõi (57,1%); Phân biệt hành vi của các giá trị (97,8%); Tham gia các hoạt động văn hóa (99,0%); Gắn kết, cảm thấy là một phần văn hóa Viettel (99,4%).

CBNV tại VTS có mức độ ghi nhớ bộ giá trị cốt lõi cao hơn 21,4% so với mặt bằng chung của Tập đoàn. Tuy nhiên mức độ tin tưởng và thực hành các giá trị thấp hơn lần lượt 4,3% và 14,6% so với mặt bằng chung của Tập đoàn.

Mức độ thực hành theo các giá trị cốt lõi chưa có sự đồng đều. Ba giá trị “Sáng tạo là sức sống”, “Truyền thống và cách làm người lính” và “Kết hợp Đông – Tây” là các giá trị có mức thực hành thấp tại VTS. Đặc biệt giá trị “Kết hợp Đông – Tây” có mức ghi nhớ cao nhất (99%) nhưng lại có mức độ thực hành thấp nhất trong các giá trị (60,1%).

Cài đặt văn hóa cần phải có hoạt động cụ thể thực tế

Nắm bắt được tình hình thực tế, những điểm mạnh và tồn tại trong hoạt động cài đặt văn hóa tại đơn vị năm 2023, TGĐ VTS Nguyễn Mạnh Hổ đã chỉ ra phương hướng năm 2024: “Năm 2023 kết quả cho thấy hiện CBNV VTS mới chỉ nắm được lý thuyết về 8 giá trị cốt lõi nhưng chưa hiểu sâu xa vấn đề. Vì vậy, bước sang 2024 các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ để triển khai nội dung cài đặt văn hóa và có các hoạt động cụ thể đi vào thực tế, thực chất tại cơ quan, đơn vị. Văn hóa doanh nghiệp được định hình từ tấm gương hành xử và ra quyết định của người lãnh đạo. Do đó cần xây dựng danh mục các hoạt động ưu tiên thúc đẩy làm gương từ người lãnh đạo".

TGĐ VTS Nguyễn Mạnh Hổ nhấn mạnh tầm quan trọng của nhóm hành động lãnh đạo làm gương trong việc thúc đẩy cài đặt văn hóa vào tổ chức: "Việc trở thành tấm gương thực hành các giá trị cốt lõi giúp tạo cảm hứng, dẫn dắt CBNV thực hiện hành vi văn hóa phù hợp với bối cảnh công việc của mình. Vì vậy Ban TGĐ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của VTS cần thể hiện rõ tinh thần làm gương, ánh xạ các giá trị cốt lõi vào từng hành động cụ thể, từ đó giúp lan tỏa tinh thần 8 giá trị cốt lõi vào mỗi CBNV".

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hổ nhấn mạnh mỗi người VTS cần hiểu sâu sắc các nội hàm của từng giá trị cốt lõi và chỉ khi hiểu đúng mới có thể hành động đúng, ánh xạ chính xác vào công việc của mình. Như vậy, các giá trị cốt lõi Viettel không chỉ là những khẩu hiệu in trên bảng mà sẽ đi vào thực tiễn công việc, cuộc sống ở VTS.

HAP00539

Giá trị văn hóa trong ký ức của cô gái đưa Viettel ra thế giới

  • 10

Nhân sự bán hàng top đầu của VTS: 'Cứ ngủ dậy là nghĩ đến khách hàng'

100% sản phẩm dự thi của VTS đạt giải Thành phố Thông minh Việt Nam

Niềm tự hào của CEO Bitel khi được là người lính

Thế nào là người nhập cư, thợ thủ công và nhà đổi mới?

  • 1

Chủ động thích ứng giúp Unitel 'đánh' nhanh, đúng và trúng

Sáng tạo làm nên sức sống cho Viettel TV360

CBNV vui lòng đăng nhập để đọc nhiều nội dung hơn
Bỏ qua