Gửi Sếp Đỗ Mạnh Hùng, Cùng nhau vì điều tốt đẹp hơn! Cảm ơn bạn rất nhiều

YASSIR MATSAWILY - Corporate Department VTZ đã đăng lúc 18:52 - 15.11.2022

Đã bảy năm kể từ khi chúng tôi bắt đầu hoạt động kinh doanh dịch vụ Viễn thông với công ty Halotel tại Tanzania.

Bài viết được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Kính mời đồng chí theo dõi phiên bản tiếng Anh ở bên dưới.

Dear Sếp

Đỗ Mạnh Hùng (Nguyên Giám đốc điều hành Halotel).

Đã bảy năm kể từ khi chúng tôi bắt đầu Hoạt động kinh doanh dịch vụ Viễn thông với công ty Halotel tại Tanzania. Làm việc với công ty lớn toàn cầu này, tôi không thực sự nhớ toàn bộnhưng có cảm giác như vừa ngày hôm qua.

Nó hiện về trong ký ức của tôi con đường khác với nơi chúng tôi bắt đầu. Lần đó nhân viên phải mang bảng hiệu đi sửa cửa hàng và sơn màu vàng lên bất kỳ bức tường nào để chúng tôi dễ nhìn thấy công ty. Hôm nay, chúng tôi đang ngồi trong chiếc bàn xinh xắn và kiểm soát việc kinh doanh nơi chỉ toàn Halotel với những bản hiệu lớn ở đây.

Đó là câu chuyện đẹp cho cuộc đời tôi, cho gia đình và bạn bè của tôi khi trải nghiệm làm việc với công ty lớn. Khi còn trẻ, tôi đã học được rất nhiều điều ở đây, làm việc với những người khác nhau với nền văn hóa khác nhau, làm việc với vị trí quản lý cao, làm việc trên chăm chỉ làm việc văn hóa khác nhau. Ngày nay Halotel đã phát triển thương hiệu thành rất lớn. Cho đến nay đời sống cán bộ công nhân viên đã có nhiều thay đổi và cải thiện hơn rất nhiều.

Quan thời gian. chúng tôi đã làm việc với các Giám đốc điều hành khác nhau để đạt được thành tích này (Sếp Quang (Giám đốc điều hành thứ nhất), Sếp Đỗ Mạnh Hùng, Sếp Lê Văn Đại, Sếp Nguyễn Văn Sơn, Sếp Nguyễn Anh Sơn, Sếp Nguyễn Tiến Dũng (MD hiện tại)), chúng tôi cảm ơn Sếp rất nhiều vì đã dẫn dắt chúng tôi đến thành tích tuyệt vời.

Chúng tôi hành động bằng khẩu hiệu của mình “Cùng nhau vì điều tốt đẹp hơn”! ---- “Halotel Grow, ta cùng nhau phát triển”!

 

Kính mời đồng chí theo dõi phiên bản tiếng Anh của bài viết

Hi Boss Do Manh Hung, Together for the Better! Thank you so much

Dear Boss

Do Manh Hung (Former Managing Director Viettel Tanzania (Halotel).

It is now seven years since we started the Telecommunication service business Operation with the big company Halotel here in Tanzania, working with this big global big company, I can’t really remember but it’s like yesterday and today.

It come on my memories the different path from where we started, that time staff have to carry the signboard go and fix to shop and out with yellow color paint any wall for our visibility of the company, today we are now sitting in the nice table and controlling the business where all over Halotel is the big brand here.

It is the nice story for my life , for my family and friend experiencing  working with the big company and at the young age , I have learn a lot form here , working different people with the different culture, working with high managerial position , working on hard working different culture. 

Today Halotel has grown the brand has so far high grow n too so far  and the life of staff has changed a lot and improved a lot.

Time to time with the Different Managing Director we work with them for this achievement ( Mr. Quang ( First Managing Director ) Mr. Do Manh Hung, Mr Le Van Dai, Mr. Nguyen Van Son, Mr. Nguyen Anh Son , Mr. Nguyen Tien Dung ( The current MD), we thank you so much for leading us to the great achievement

 We Save by our motor “Together for the Better”! ---- “Halotel Grow we grow together”!

CBNV vui lòng đăng nhập để đọc nhiều nội dung hơn
Bỏ qua