Bạn nghĩ gì về Innovative-me 2023?

Phương Linh (Ban Thương hiệu & Truyền thông) đã đăng lúc 17:20 - 15.09.2023

Với mong muốn mang lại những chương trình thúc đẩy sáng tạo đột phá cho CBNV tại ngôi nhà chung Viettel, kính mời các đồng chí tham gia khảo sát đánh giá chương trình Innovative-me 2023

10

Tuổi trẻ Viettel đóng góp ý kiến quan trọng cho 2 giải thưởng của Quân đội

Quán quân Innovative-me 2023: 'Cứ đi rồi sẽ chạm đến trái tim'

VTT vô địch Innovative-me 2023, VHT và VDS đồng giải Nhì

  • 766

Bạn nghĩ gì về Innovative-me 2023?

CBNV vui lòng đăng nhập để đọc nhiều nội dung hơn
Bỏ qua