TCT Sản xuất Thiết bị Viettel và chặng đường phía trước

Bích Hường (Ban Truyền thông) đã đăng lúc 21:58 - 14.10.2022

Tổng công ty thứ 9 của Viettel sẽ góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị từ nghiên cứu đến sản xuất của Tập đoàn theo chuẩn mực mới, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển và sản xuất các sản phẩm lưỡng dụng, nâng tỷ trọng doanh thu sản phẩm dân sự tiến đến ngang bằng quân sự.

  • 1401

TCT Sản xuất Thiết bị Viettel chính thức ra mắt, sẵn sàng tham gia chuỗi cung...

  • 3682
  • 6

TCT Sản xuất Thiết bị Viettel rinh giải Nhất cuộc thi Tay nghề thợ hàn toàn quốc

  • 1573

Kim chỉ nam 'DATA' trong 6 năm Mytel vươn lên tại Myanmar

  • 78

Natcom - chú bé tí hon hoá khổng lồ

  • 675
  • 5

Kỹ thuật Viettel dồn lực góp sức cho dự án trọng điểm quốc gia

  • 66

Chủ tịch Tập đoàn biểu dương nỗ lực ứng dụng công nghệ của VTPost

  • 1661
  • 1
CBNV vui lòng đăng nhập để đọc nhiều nội dung hơn
Bỏ qua