VHT: Công nghệ tiên phong - đồng hành thế giới

Bích Hường (Ban Truyền thông) đã đăng lúc 17:04 - 18.01.2023

Năm 2022, doanh thu của VHT là 6.276 tỷ đồng, đạt 104% KH; Lợi nhuận: 1.575 tỷ đồng, đạt 111% KH. VHT cũng có sự chuyển dịch lớn về doanh thu dân sự và tăng trưởng từ thị trường khách hàng nước ngoài với mức tăng lần lượt 18% và 348% so với năm 2021 và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng.

VTFR: Chúc mừng 12 năm thành lập TCT VHT

VTK phát triển vượt bậc trong 2022

  • 1

VTS có tân Phó Tổng giám đốc trẻ nhất Tập đoàn

  • 5

Chủ tịch Tập đoàn Tào Đức Thắng công bố khẩu hiệu hành động năm 2023

28 đơn vị xuất sắc được vinh danh tại Hội nghị Quân chính Tập đoàn

CBNV vui lòng đăng nhập để đọc nhiều nội dung hơn
Bỏ qua