Đây là nhận định của Chủ tịch - TGĐ Tập đoàn Tào Đức Thắng về kết quả triển khai thử nghiệm diện rộng sản phẩm 5G của TCT Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (VHT).