Đường trục đầu tiên: Thách thức chưa từng có

Bích Hường (Ban Thương hiệu & Truyền thông) đã đăng lúc 18:47 - 07.06.2024

Yêu cầu giữ bí mật thông tin quân sự đã đặt ra thách thức chưa từng có cho người Viettel, bắt buộc đường trục cáp quang đầu tiên của Quân đội phải hoàn toàn do người Việt Nam tự làm...

Khát khao và kỷ luật của những người lính kỹ thuật đã giúp Viettel hoàn thành thử thách làm trục đầu tiên 1A như thế nào?

Series phim "Viettel - Những cột mốc sinh tử" giai đoạn làm Trục cáp quang quân sự đầu tiên xin gửi tới đồng chí Tập 3 với tiêu đề "Người Việt Nam tự làm".

 
 
 • 8

Đường trục đầu tiên: Công nghệ mới, rủi ro cao và lời giải của Viettel

 • 434
 • 1

Đường trục đầu tiên: Viettel đã làm gì với 2 sợi quang thừa?

 • 562

'Hành trình khát vọng' của Viettel: Con đường phải đi

 • 117

'Hành trình khát vọng' của Viettel: Tổ quốc gọi tên

 • 219
 • 1

Giấy phép viễn thông: 5 năm sống còn

 • 372

Viettel - Nơi khát vọng không bao giờ dừng lại

 • 510

Đường trục đầu tiên: Thách thức chưa từng có

 • 8

Viettel Discovery số cuối cùng: Chiến thắng sẽ gọi tên ai?

 • 102
 • 1

Ký sự 'Hành trình khát vọng' - Tập 4: Khát vọng tự cường

 • 43

Đường trục đầu tiên: Công nghệ mới, rủi ro cao và lời giải của Viettel

 • 434
 • 1
CBNV vui lòng đăng nhập để đọc nhiều nội dung hơn
Bỏ qua