Đường trục đầu tiên: Viettel đã làm gì với 2 sợi quang thừa?

Bích Hường (Ban Thương hiệu & Truyền thông) đã đăng lúc 15:03 - 05.06.2024

2 năm sau khi nhận giấy phép kinh doanh viễn thông, Viettel có được dự án lớn đầu tiên: thiết kế và thực hiện đường trục cáp quang 1A cho Bộ Tư lệnh Thông tin Liên lạc.

Thông thường, để thực hiện đường trục cáp quang phải cần có 4 sợi cáp quang, 2 thu - 2 phát. Trong khi đó, Viettel chỉ có 2 sợi cáp thừa. 1 sợi vừa thu vừa phát, 1 sợi dự phòng. Dự án được triển khai trên quãng đường hơn 2.300km - điều mà thế giới chưa từng làm. 

Trong bối cảnh đó, những người lính Viettel đã làm gì?

Series phim "Viettel - Những cột mốc sinh tử", giai đoạn làm Trục cáp quang 1A xin gửi tới đồng chí Tập 1 với tiêu đề "Từ hai sợi thừa".

 • 437
 • 2

'Hành trình khát vọng' của Viettel: Tổ quốc gọi tên

 • 189
 • 1

Giấy phép viễn thông: 5 năm sống còn

 • 351

Vở nhạc kịch lay động trái tim người Viettel

 • 156

'Viettel là tất cả của tôi'

 • 2038
 • 2

Chủ tịch Tập đoàn: 'Viettel sẽ ươm những mầm cây mới cho thế hệ mai sau'

 • 6121

Giấy phép viễn thông: Người lính không lùi bước

 • 287

Giấy phép viễn thông: Cơ hội lịch sử của người lính Sigelco

 • 419

Đường trục đầu tiên: Công nghệ mới, rủi ro cao và lời giải của Viettel

 • 89

Người làm báo chia vui với Viettel trong ngày đặc biệt

 • 48

Đường trục đầu tiên: Viettel đã làm gì với 2 sợi quang thừa?

 • 437

'Hành trình khát vọng' của Viettel: Khát vọng 178

 • 25
CBNV vui lòng đăng nhập để đọc nhiều nội dung hơn
Bỏ qua