Ánh xạ văn hoá qua chuyện kể của người Viettel

Thu Hồng (Ban Thương hiệu & Truyền thông) đã đăng lúc 10:26 - 02.04.2024

Chủ tịch Tập đoàn đã chủ trì các buổi đào tạo văn hoá cho lãnh đạo và CBQL cấp cao, kết hợp với thảo luận, câu chuyện minh chứng từ các giá trị cốt lõi của người Viettel.

Năm 2023, Tập đoàn đã ban hành bổ sung nội hàm mới về nhận thức và hành vi cho bộ 8 giá trị cốt lõi. Mục đích hướng tới là từng CBNV Viettel sẽ có một cách hiểu giống nhau về văn hoá. Hiểu giống nhau thì hành động giống nhau, và hành động có phương hướng, có mục tiêu và hành động vì cái chung.

Văn hoá Viettel đã, đang và sẽ tiếp tục trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động trên hành trình trở thành một Tập đoàn công nghệ toàn cầu với tầm nhìn Sáng tạo vì con người. Kính mời các đồng chí cùng theo dõi bản tin Viettel Family Radio để lắng nghe chia sẻ những câu chuyện, cách làm thực tế áp dụng các giá trị cốt lõi trong công việc, đời sống của lãnh đạo, CBQL và CBNV trong ngôi nhà chung.

  • 475

'Làm việc cũ theo cách mới' nhờ dẫn dắt của TGĐ VTNet

  • 2687
CBNV vui lòng đăng nhập để đọc nhiều nội dung hơn
Bỏ qua