Gửi thư chúc mừng đội ngũ giảng viên và những người làm công tác đào tạo ở Viettel nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam, Chủ tịch - TGĐ Tập đoàn Tào Đức Thắng đã nhấn mạnh nhiều quan điểm, triết lý của Viettel về việc học. Mỗi người Viettel là người thầy của chính bản thân mình và người làm công tác đào tạo là người "thầy của thầy".