Một phút để hiểu hết về Viettel Global Careers Hub

Huy Hoàng (Ban Truyền thông) đã đăng lúc 08:24 - 24.10.2022

Dự kiến, Viettel Global Careers Hub sẽ là một cổng thông tin việc làm cho nhân sự Viettel trên toàn cầu. Tập đoàn hướng tới tạo ra một không gian mở cung cấp thông tin về vị trí công việc, các chương trình, dự án quốc tế mà người Viettel toàn cầu có thể tham gia cùng với quy trình, hướng dẫn chi tiết cho ứng viên Viettel trên toàn cầu ứng tuyển.

d3674ac442788526dc69

  • 3236
  • 4

Chuyên gia sản phẩm tại Viettel chia sẻ kinh nghiệm lĩnh vực Product Management

  • 839
  • 2

Tập đoàn tìm kiếm và đào tạo quản trị viên tương lai

  • 1989
CBNV vui lòng đăng nhập để đọc nhiều nội dung hơn
Bỏ qua