Tăng 40% tiền thưởng cho sáng kiến theo Quy chế mới về sáng kiến, ý tưởng

Minh Anh (Ban Thương hiệu và Truyền thông) đã đăng lúc 11:00 - 29.02.2024

Theo quy chế mới về sáng kiến ý tưởng, Tập đoàn quyết định tăng 40% mức thưởng cho CBNV có sáng kiến tính được giá trị làm lợi. 

Quy chế mới được ban hành nhằm thay thế Quyết định số 5170/QĐ-CNVTQĐ ngày 25/12/2020, áp dụng xuyên suốt đối với Cơ quan Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty, Trung tâm, Viện, Học viện, Chi nhánh Viettel tỉnh/thành phố và các đơn vị phụ thuộc Tập đoàn. 

Quy chế mời được kỳ vọng khuyến khích và thúc đẩy hoạt động sáng kiến, ý tưởng tại các cơ quan, đơn vị

Ngoài những điều chỉnh mới về nguồn kinh phí, phân cấp xét duyệt tác phẩm, các tiêu chí chấm điểm; chính sách được nhiều CBNV quan tâm nhất là mức tăng 40% tiền thưởng cho các Sáng kiến tính được giá trị làm lợi. 

7353a7e122618f3fd670

Chính sách tăng 40% tiền thưởng được đưa ra nhằm khuyến khích CBNV phát triển các sáng kiến tính được giá trị làm lợi, giúp tăng tính khả thi và lợi ích tiết thực đóng góp cho Tập đoàn. 

Các sáng kiến tính được giá trị làm lợi được thưởng hàng năm, trong tối đa 3 năm đầu tiên áp dụng sáng kiến. Thời gian tính thưởng do tác giả đề xuất và Hội đồng các cấp đánh giá, quyết định dựa trên trình độ sáng tạo của sáng kiến. Theo đó, mức thưởng cao nhất lên đến 854.000.000 đồng.   

0cc691db6458c9069049

Với sáng kiến không tính được giá trị làm lợi, cách tính thưởng được thay đổi từ thưởng theo Cấp quản lý sang thưởng theo phạm vi áp dụng sáng kiến, tuy nhiên không ảnh hưởng tới quyền lợi của CBNV. Cụ thể như sau:

7f557ee6fb6656380f77

Bên cạnh đó, mức thưởng cho các sáng kiến đột xuất (do chỉ huy quyết định) vẫn giữ nguyên theo quy định tại bảng: 

40cd477ec2fe6fa036ef

Với sáng kiến được công nhận, 50% tiền thưởng dành cho tác giả và 50% dành cho tập thể (15% cho đơn vị chủ quản trực tiếp, 5% cho đơn vị chủ quản trên một cấp và 30% cho đơn vị áp dụng sáng kiến).  

Với sáng kiến được nhân rộng, đơn vị áp dụng sẽ thưởng theo giá trị làm lợi, tối đa 20% cho tác giả và tối thiểu 80% cho nhóm triển khai nhân rộng sáng kiến. Trong đó, tổng thời gian xác định giá trị làm lợi không quá 3 năm từ khi áp dụng. 

Ngoài ra, sáng kiến nhưng chưa đủ 12 tháng áp dụng đã phát huy hết hiệu quả, có thể đề nghị thưởng theo giá trị làm lợi. 

Về mức thưởng ý tưởng, các ý tưởng thông thường và ý tưởng được thưởng đột xuất (do chỉ huy quyết định) được giữ nguyên theo quy định, cụ thể như sau:

7b62516ea4ed09b350fc

Đồng chí có nhu cầu tìm hiểu chi tiết hơn về quy chế mới, vui lòng tham khảo tại Quyết định số 827/QĐ-CNVTQĐ về "Quy định hoạt động sáng kiến, ý tưởng của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội".

  • 3072
  • 1
  • 1

Niềm tin dành cho Viettel từ điểm nhìn của Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

  • 3799
CBNV vui lòng đăng nhập để đọc nhiều nội dung hơn
Bỏ qua