Tập đoàn thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin

Tuấn Kiệt (Ban Thương hiệu & Truyền thông) đã đăng lúc 14:47 - 20.04.2024

Trung tâm mới nhất được Tập đoàn thành lập có vai trò đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong nội bộ Viettel.

Ngày 11/4, Chủ tịch - TGĐ Tập đoàn Tào Đức Thắng đã ký quyết định thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin (Information Technology Center), tổ chức tập trung bộ máy CNTT phục vụ nội bộ Tập đoàn trên cơ sở điều chuyển nhiệm vụ, nhân sự từ Ban Công nghệ thông tin Tập đoàn.

HAP0030aaaaaaaa0

Tập đoàn giao nhiệm vụ cho Trung tâm Công nghệ thông tin xây dựng, triển khai, duy trì các hệ thống phần mềm, số hóa các quy trình thuộc lĩnh vực quản trị doanh nghiệp (tài chính, tài sản, kho, mua sắm, nhân sự...) trong Tập đoàn, triển khai các công cụ phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ cho các đơn vị trực thuộc. 

Trung tâm cũng sẽ nghiên cứu và triển khai các giải pháp ERP nhằm nâng cao năng lực quản trị, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên (bao gồm cả tài nguyên con người), nhất quán về cách thức quản lý và đảm bảo tính tuân thủ của Viettel trên toàn cầu.

Trung tâm Công nghệ thông tin là chi nhánh trực thuộc Tập đoàn (hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ), có con dấu, tài khoản riêng, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; là đầu mối thay mặt Tập đoàn thực hiện, giao dịch các hợp đồng với các đơn vị ngoài Công ty mẹ (gồm các đơn vị hạch toán độc lập, các đơn vị bên ngoài Tập đoàn) liên quan đến hệ thống, công cụ phần mềm quản trị.

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm có 1 giám đốc và 2 phó giám đốc, cùng 6 phòng gồm: Phòng Phần mềm Chuyển đổi số; Phòng Phần mềm Quản trị doanh nghiệp; Phòng Phần mềm Nền tảng; Phòng Phần mềm Viettel ERP; Phòng Kỹ thuật Công nghệ; Phòng Kế hoạch chất lượng.

Sau khi được thành lập, Trung tâm Công nghệ thông tin sẽ hoạt động dựa trên 4 nhiệm vụ trọng tâm:

- Nghiên cứu các giải pháp, quy trình quản trị mới nhằm nâng cao năng lực quản trị, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, nhất quán về cách thức quản lý.

-  Xây dựng, triển khai và đầu tư các bài toán về ứng dụng CNTT trong mảng quản trị nội bộ doanh nghiệp (ESS) và môi trường làm việc số, đảm bảo các hệ thống phần mềm phục vụ quản trị tại Tập đoàn.

- Xây dựng, triển khai và đầu tư các nền tảng, thư viện công nghệ dùng chung cho các đơn vị trong Tập đoàn (ví dụ như Nền tảng dữ liệu tập trung - DMP, Nền tảng huấn luyện học máy – vMLP, Nền tảng dữ liệu lớn - VDP, ...). Quản lý giám sát tập trung các công cụ, đảm bảo các đơn vị có thể tiếp cận và sử dụng công cụ một cách hiệu quả.

- Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ trong lĩnh vực CNTT, dữ liệu lớn (Big Data), Trí tuệ nhân tạo (AI), Khoa học dữ liệu (Data Science), Phân tích dữ liệu (Data Analytics) nhằm thiết kế, xây dựng, triển khai, duy trì các hệ thống CNTT, các use-case ứng dụng phục vụ quản trị tại Tập đoàn.

  • 4264
  • 7

Natcom - chú bé tí hon hoá khổng lồ

  • 116

Công ty 'hưởng lợi nhiều nhất từ AI' hợp tác Viettel

  • 85

Chủ tịch Tập đoàn biểu dương nỗ lực ứng dụng công nghệ của VTPost

  • 660

Natcom tiếp tục chinh phục nhiều dấu mốc mới quan trọng

  • 221
  • 1
CBNV vui lòng đăng nhập để đọc nhiều nội dung hơn
Bỏ qua