Ngày 21/6/2024, ông Gary Wong, Giám đốc kinh doanh của Uptime Institute đã trao chứng chỉ Uptime Tier III về thiết kế trung tâm dữ liệu cho TCT Mạng lưới Viettel (VTNet).