Thư viết cho 02 Sếp Trưởng và Phó Trưởng phòng

TWAGIRAYEZU AIME DARCY đã đăng lúc 09:01 - 17.11.2022

Tên tôi là TWAGIRAYEZU AIME DARCY. Tôi là nhân viên của Lumitel trong bộ phận I.T và Thanh toán. Tôi muốn nêu cảm nghĩ của bản thân về Trưởng phòng của tôi Đặng Ngọc Điệp và Phó Trưởng phòng của tôi Nguyễn Hữu Thảo Thuận.

Bài viết được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Kính mời đồng chí theo dõi phiên bản tiếng Anh ở bên dưới.

Trước hết, tôi rất vinh dự khi họ là Sếp của tôi vì họ là những người tuyệt vời, họ biết cách sống với nhân viên của mình. Với tư cách là nhân viên của Lumitel trong bộ phận IT Billing, tôi liên tục ngạc nhiên bởi khả năng cập nhật kiến thức của 02 Sếp Điệp và Thuận.

Mặc dù họ hòa đồng với mọi người nhưng điều đó không ngăn cản họ hoàn thành tốt công việc điều hành của mình. Ví dụ như khi ai đó mắc lỗi, họ sẽ bị cảnh cáo và nếu tiếp diễn, họ sẽ bị phạt theo quy định.

Đôi khi khi chúng tôi đang làm việc, 02 Sếp luôn biết những gì chúng tôi đang làm, họ không thích nhìn thấy một người không làm việc. Họ rất tài năng và họ là những chuyên gia, họ biết họ đang làm gì. Đôi khi chúng tôi cần sự hỗ trợ từ các Sếp, ngay cả khi đang rất bận, họ vẫn đáp ứng một cách nhẹ nhàng.

Xin cảm ơn những điều tuyệt vời mà 02 Sếp mang lại.

1. it.darcy@lumitel.co.bi

Kính mời đồng chí theo dõi phiên bản tiếng Anh của bài viết

My name is TWAGIRAYEZU AIME DARCY, I am an employee of Lumitel in the department of I.T Billing. I also wanted to give my point of view about my Chiefs of department who is Mr. Diep Dang and my Vice Director of our Department who is Mr. Nguyen Huu Thao Thuan.

First of all, I'm very honored that they are my Chief because they are good persons, they knows how to live with their employees as an employee of Lumitel in the department of I.T Billing, I am continually amazed by the up-to-date knowledge of Mr. Diep and Mr. Thuan.

  Although they are sociable with everyone but that does not prevent them from doing their job well for example when someone mistaken he get a warning and if he continue he get a punishment following the regulations.

Sometimes when we are working, they are used to know what we are doing, they don’t like seeing someone who is not working. They are very talented and they are professionals they knows what they are doing. Sometimes when we need support from them even if he can be overloaded they responds gently.

That's all what I can say about my chiefs of department.

  • 2818
  • 5
  • 1

Những câu chuyện tuyệt vời về 03 người Sếp của tôi

  • 2051

Lá thư “Chơi chữ” đầy tinh tế của Bộ phận Tài chính Lumitel gửi Sếp của mình

  • 2196
  • 1

Dear sếp Hà Minh Tuấn - Nguyên PTGĐ Viettel Tanzania

  • 2255
  • 2
CBNV vui lòng đăng nhập để đọc nhiều nội dung hơn
Bỏ qua