Nắm được những thay đổi trong format cuộc thi Innovative-me 2024 sẽ giúp mỗi CBNV chuẩn bị tốt hành trang để “chinh chiến” cùng ý tưởng tại vòng thi các cấp.