Giữa cái nắng oi bức của mùa hè, hơn 120 nhân sự kỹ thuật VCC đang ngày đêm tăng tốc triển khai dự án triển khai lắp dựng cột mạch 3 - 500kV từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).