Qua cuốn sách "Dẫn dắt: Lãnh đạo chứ không quản lý", anh Đỗ Mạnh Dũng, PGĐ Học viện Viettel cho rằng những yếu tố giúp Sir Alex thành công cũng sẽ là bài học đối với người làm quản lý ở Viettel. Đó chính là sự tin tưởng, khích lệ và truyền cảm hứng.