Đường trục đầu tiên: Công nghệ mới, rủi ro cao và lời giải của Viettel

Bích Hường (Ban Thương hiệu & Truyền thông) đã đăng lúc 13:59 - 06.06.2024

Chỉ xin được 2 sợi trong khi cần những 4 sợi mới đủ cho một đường trục hoàn chỉnh, người Viettel phải giải bài toán đường trục thiếu bằng một công nghệ mới đầy rủi ro...

Series phim "Viettel - Những cột mốc sinh tử", giai đoạn làm Trục cáp quang quân sự, xin gửi tới đồng chí Tập 2 với tiêu đề "Công nghệ đầu tiên trên thế giới".

 • 93
 • 1

Đường trục đầu tiên: Viettel đã làm gì với 2 sợi quang thừa?

 • 437

'Hành trình khát vọng' của Viettel: Con đường phải đi

 • 49

'Hành trình khát vọng' của Viettel: Tổ quốc gọi tên

 • 190
 • 1

Giấy phép viễn thông: 5 năm sống còn

 • 352

8 hồi ức không thể quên của người Viettel

 • 897

Vở nhạc kịch lay động trái tim người Viettel

 • 157

‘Viettel, từ một chú bé ngơ ngác…’

 • 508

Chủ tịch Tập đoàn: 'Viettel sẽ ươm những mầm cây mới cho thế hệ mai sau'

 • 6124

Đường trục đầu tiên: Công nghệ mới, rủi ro cao và lời giải của Viettel

 • 93
 • 1

Người làm báo chia vui với Viettel trong ngày đặc biệt

 • 51

Đường trục đầu tiên: Viettel đã làm gì với 2 sợi quang thừa?

 • 437

'Hành trình khát vọng' của Viettel: Khát vọng 178

 • 34