Tại Next Journey 2024, đồng chí Phạm Tấn Tiến, Giám đốc Viettel Bình Định nêu câu hỏi và bày tỏ mong muốn được Chủ tịch - TGĐ Tập đoàn định hướng rõ hơn về chương trình chuyển đổi 2G lên 4G.