Chủ tịch - TGĐ Tập đoàn Tào Đức Thắng nhấn mạnh việc thi đua phải được thể hiện trong từng suy nghĩ, hành động, phải thi đua mỗi ngày, trong từng công việc, từ mỗi cá nhân.