Hành trình từ 'thức tỉnh' đến 'trải nghiệm' của Tổng Giám đốc VCC

Phạm Đình Trường (TCT Công trình Viettel) đã đăng lúc 16:25 - 24.08.2022

Mời CBNV Viettel cùng theo dõi và đón đọc 3 cuốn sách yêu thích của anh Phạm Đình Trường, Tổng Giám đốc VCC và tiếp thu những bài học được anh đúc kết, ánh xạ vào Viettel, trong hành trình đi từ "Thức tỉnh mục đích sống" để định hình "Chiến lược Kết nối" và tạo ra "Trải nghiệm khách hàng xuất sắc".

CEO Mytel bàn về 'Cải tổ doanh nghiệp trong thời đại số'

  • 3

Cuốn sách cảm xúc trên hành trình 12 tiếng của TGĐ VTT đến Haiti

  • 1

Cuốn sách giúp nữ Phó TGĐ VDS giải mã cuộc sống

'Tư duy ngược dịch chuyển thế giới' dưới góc nhìn của Phó TGĐ VCC

  • 1

Bài học CEO Halotel đúc kết từ cuốn sách về kỳ tích Samsung

  • 3
CBNV vui lòng đăng nhập để đọc nhiều nội dung hơn
Bỏ qua