Đó là nhận định của Phó Thủ tướng Campuchia, bà Samdech Kittisangha Bondit Men Sam An trong lần thứ 2 thăm và làm việc với Viettel.